Bewust in Contact

Beschrijving / doel

Hoe kunt u ervoor zorgen dat u in een veranderende omgeving weet en krijgt wat u belangrijk vindt? Dat anderen zich inzetten voor uw belangen net zoals u zich inzet voor de belangen van anderen? Hoe kunt u uw eigen positie in contact met anderen versterken en wat zou u nodig hebben om dit te bereiken? Hoe gaat u om met weerstanden bij anderen en bij uzelf ten opzichte van de ander? En hoe kunt u leren uit conflictueuze situaties?

Deze vragen vormen het uitgangspunt van het TriCoach programma ‘Bewust in Contact’.

Tijdens ons programma gaat u onderzoeken wat u belangrijk vindt en tegen welke knelpunten u aanloopt in communicatie en in het bereiken van uw doelen. U krijgt alle gelegenheid om zelf te bepalen waar u aan wilt werken en hoe u dat wilt doen.

Inhoud

In ons programma staat u als werkende centraal. Wij reiken u gereedschap aan waarmee u met een doelgerichte focus de vaardigheid leert om overeenstemming te bereiken tussen uw eigen uitgangspunten, datgene wat u wilt, en de uitgangspunten van uw collega’s, klanten en de organisatie, dat wat zij willen. 

Het programma ‘Bewust in Contact’ is een ontwikkelprogramma waarbij de aanpak gericht is op:

Inzicht in onze eigen manier van communiceren
Welke beeldvorming en overtuigingen bepalen mijn handelingen.
Welke belangen, doelen en criteria streef ik na.
Zelfsturing binnen communicatie
Iets werkt of iets werkt niet!
Controle van emotie, beeldvorming en handeling.
Groei & ontwikkeling op het gebied van communicatie
In elke ontmoeting valt er iets te leren.
Doelen creëren een focus.

Dit programma biedt u de kans om op een andere manier te gaan kijken naar uw eigen manier van communiceren. U bent de belangrijkste schakel tijdens onze cursus en krijgt van ons dan ook alle gelegenheid om uw ervaringen en ideeën uit te dragen.

Duur: 4 dagen per team

>