Communicatie en leidinggeven

COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN

Hoe spreekt u anderen aan op het moment dat ze niet doen wat u wilt? Hoe geeft u met vertrouwen sturing aan medewerkers en hoe motiveert u mensen? Deze vragen zijn het uitgangspunt van de cursus ‘Communiceren en Leidinggeven’.U leert op constructieve wijze anderen aan te spreken op hun gedrag. U gaat onderzoeken wat voor u de beste manier is om medewerkers aan te sturen en hoe u mensen in uw team kunt motiveren om hun werk goed te doen.

WAT IS HET DOEL?

  • Ontwikkelen van de vaardigheid om doelgericht te communiceren met mensen.
  • Leren om effectief terugkoppeling te geven aan medewerkers.
  • Leren hoe u uw eigen gedrag en communicatie kunt sturen om het beste resultaat uit anderen te halen.

 VOOR WIE IS DE CURSUS BEDOELD?

Voor medewerkers die een leidinggevende rol krijgen of ambiëren. Voor leidinggevenden die op een positieve manier met collega’s en medewerkers willen communiceren. Voor lijnmanagers die het beste uit het team willen halen.

 ONDERDELEN VAN DE CURSUS

Onderdelen die hier in naar voren komen zijn onder andere:

  • Heldere standpunten definiëren: “wat verwacht je van de ander?”
  • Duidelijk krijgen hoe het nu is: “wat doet die ander wat jij anders wilt zien?”
  • Uitzoeken wat de ander nou precies wil: “Wat is zijn/haar belang?”
  • Nadenken over hoe je wat gaat zeggen:“Onderhandelen of mededelen?”
  • Wat u moet doen als anderen het niet met u eens zijn. “Hoe ga ik om met weerstand?”
  • Effectief terugkoppeling geven aan anderen.
  • Inzicht krijgen wat voor u wel en niet werkt als  het gaat om leidinggeven.

 TIJDSINVESTERING EN OPBOUW

De training duurt 1 dag en twee terugkom dagdelen (in totaal derhalve twee dagen). Deelnemers krijgen materiaal mee om het geleerde in de praktijk toe te passen.

>