Cultuurontwikkeling

Doel/beschrijving

Een bedrijfscultuur bindt en verblindt. Ukunt uw cultuur op een zodanige manier ontwikkelen dat medewerkers zich bewust worden van hun eigen
attitude en het effect daarvan op hun directe omgeving. Dit programma is gericht op het doorbreken van bestaande kaders waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe zienswijzen, denkkaders en gedrag.

Inhoud

De thema’s zelfsturing en ondernemersschap zijn uitgangspunt van dit programma. Van hieruit worden medewerkers gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling.

Duur

1 tot 4 dagen: Samen met u wordt een plan van aanpak ontwikkeld wat als constructieve basis dient voor een cultuurontwikkeltraject.

>