​​Wil je nu echt ​​JE POSITIE INNEMEN als ​Leider?

​​Voor Bestuurders, Business Managers en Strategisch Adviseurs


​​​​​EXECUTIVE COACHING

​Hoe kunt u als leidinggevende meer uit u zelf halen om met nog meer slagvaardigheid, effectiviteit en plezier te kunnen werken, opdat de doelstellingen gerealiseerd worden die van u worden gevraagd?

​Veranderingen managen, ​zorgen dat mensen betrokken blijven, resultaten boeken, operationele crisis oplossen, de cultuur en strategie met elkaar op één lijn brengen, leiderschap ontwikkelen. De impact van leiders binnen organisatieveranderingen is enorm! 


​Ook de taken en competenties van u als leidinggevende zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Tegenwoordig worden er steeds andere en vaak zwaardere eisen gesteld aan uw persoonlijke competenties, presentatie en communicatie. Onze ervaring leert dat functiegerichte begeleiding in de vorm van executive coaching zowel tot betere prestaties leidt, alsook tot een betere afstemming tussen u en uw bestuur en tussen u en uw medewerkers. Daarnaast is er sprake van substantieel meer voldoening in het werk en een betere balans tussen werk en privé.


Ontwikkel uzelf en kom los uit de hypnose van uw eigen conditionering

​De ​wijze waarop wij onszelf zien in relatie tot anderen wordt bepaald door ons zelfbeeld! Veel mensen denken ​dat de manier waarop zij de wereld waarnemen de juiste manier is.......guess what?  

​Coaching bij TriCoach gaat over het transformeren van houding en gedrag en geconfronteerd worden met je eigen wereldbeeld en conditionering en alle beperkingen en kansen die hier in liggen binnen communicatie en leiderschap.

lightbulb-o

​Wist u ​...

​​​Dat directie- en bestuursleden binnen hun organisatie doorgaans veel verticale en weinig horizontale relaties hebben. Dat betekent vaak ook een gebrek aan eerlijke feedback en reflectie. Bij TriCoach vinden wij dit een groot gemis op dit niveau. Juist omdat feedback en reflectie u scherp houden en de juiste informatie en inzichten verstrekken van datgene wat er in uw organisatie leeft. Dat is evident, zodat u hier adequaat op in kunt spelen. Daarnaast bieden feedback en reflectie belangrijke kansen voor zelfontwikkeling.

​Executive Coaching bij TriCoach heeft ​mij werkelijk geholpen om meer mijn rol als ​Directeur-Bestuurder op te pakken. Ik ben beter in staat om mij te focussen op de visie en strategie van de organisatie. Hierbij heb ik geleerd om meer taken te delegeren waardoor ik veel minder geneigd om zelf alle operationele issues op te lossen. Daarnaast heeft de business sparring tijdens de coaching mij ook veel nieuwe ideeën gegeven over de doorontwikkeling van onze organisatie.

 

​​Eric Koopmans

Directeur-Bestuurder van Zeeuwse Stichting voor Beheer en Bewindvoering

​Met TriCoach ontwikkelt u ​een krachtige leiderschapsstijl!

In ons coaching leiderschapstraject gaat u op zoek naar concrete zaken die u dwars zitten of zaken waar u tegen aanloopt. We richten ons op het stimuleren en bewerkstelligen van een mogelijke strategische gedragsverandering rond een aantal persoonlijke thema’s in uw werk. Er wordt uitgebreid onderzocht wat u eventueel belemmert en wat u stimuleert. We helpen u om de juiste keuzes te maken in uw stijl van communicatie met anderen. Daarnaast wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan uw persoonlijke wensen en/of drijfveren en of die op dit moment wel ten volle worden benut!

Binnen dit coachtraject maken we gebruik van ​een gevalideerde psychologische online meting die uw voorkeursstijl van ​leidinggeven in kaart brengt. Elke bestuurder/leider heeft zijn eigen unieke stijl van ​communiceren en leidinggeven. Binnen bijvoorbeeld het managementteam, denkt de één in grote lijnen, de ander let meer op de details. De één is gericht op het bereiken van doelen terwijl de ander meer gericht is op het oplossen van problemen. De één zal meer gericht zijn op informatie en feiten, terwijl de ander zich meer richt op de menselijke dynamiek en onderlinge relaties. Een belangrijk uitgangspunt binnen deze analyse is dat er geen goede en foute profielen zijn.

Doel van deze analyse is om de coachvraag nog scherper te krijgen en een concreet coachdoel te formuleren. Hierbij maken wij tevens gebruik van zogenaamde benchmark profielen gericht op leiderschapsontwikkeling die wij in onze 15 jarige ervaring als leiderschapscoaches hebben opgebouwd.

“Wat doe je als je werkgever je de mogelijkheid biedt om individuele coaching te volgen? Die kans grijp je met beide handen aan. Maar dan? Hoe vind je een geschikte coach? Even googelen is niet de oplossing. Dan kom je in een groot woud van coaches terecht. Iedereen mag zich coach noemen en een mooie website zegt niets over de kwaliteit van de coaching. En wat vind je zelf belangrijk? Mijn coachingsvraag had betrekking op bepaalde situaties binnen operationeel leidinggeven. Ik zocht in coaching meer dan een luisterend oor en een goed gesprek, meer dan adviezen van iemand met veel ervaring in het werkveld en geen zweverige aanpak zoals het praten met bomen. Een collega wees mij op Frank Reijns van TriCoach. Na een eerste oriënterend gesprek ben ik dit coachingstraject gestart. Nu terugkijkend ben ik blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ik heb veel over mezelf geleerd. Het leverde vooral veel bewustwording op en daarmee ook de mogelijkheid om de juiste stappen te zetten om het beste uit mezelf te halen in bepaalde werksituaties (en daarbuiten). Het betrof een coach die op het gebied van coaching en verandermanagement merkbaar veel kennis en ervaring heeft. Er werd gewerkt met methoden die bewezen effectief zijn. Ik heb het hele traject als erg waardevol ervaren en heb in de coaching de diepgang gevonden die ik zocht.”

 

Renate Jansen - Spijker

Team veiligheid, Handhaving en Toezicht Gemeente Bergen op Zoom

​Met onze ​Executive Coach aanpak...

  • check
    Heeft u een persoonlijk advies en ontwikkelrapportage (benchmark) met daarin een overzicht van uw effectiviteit in communicatie en teamsamenwerking. Daarnaast ontvangt u ren persoonlijk samenwerkingsprofiel met daarin uw voorkeursstijl van samenwerking welke wordt weergegeven in 13 houding en gedragsaspecten.
  • check
     Wordt u zich bewust van de effectiviteit van uw leiderschapsstijl en krijgt u inzicht in welke leiderschaps- en managementprincipes u het best kunt hanteren in uw communicatie met anderen.
  • check
    ​Ontvangt u tools waarmee u zich krachtig kunt profileren in uw rol als leidinggevende ​​​​

​​Meer weten over onze aanpak?

Copyright 2018, TriCoach   -   Disclaimer

>