• Home

Helder en open communiceren binnen teams

Beschrijving

Resultaten bereiken begint bij heldere communicatie naar elkaar toe. Het gaat er niet alleen om wat je zegt, maar voornamelijk ook over HOE je het zegt.
Tijdens deze workshop leren teamleden op een heldere en constructieve manier elkaar aan te spreken. Een open een eerlijke basishouding staat hier centraal.

Inhoud / doelgroep

Deze sessie is bedoeld voor groepen mensen die willen groeien naar een open communicatie structuur. Deelnemers leren hier, naast het geven van constructieve feedback, te kijken naar hun eigen aandeel in communicatie. Ze leren eigen gedrag en houding te observeren. Ze krijgen inzicht in de eigen projecties en leren om te gaan met irritaties en belemmerende denkbeelden.

 3 dagdelen

>