HRD Services

TriCoach Consulting levert Human Resource Development Services (HRD) op twee kerngebieden:

1. Organisatieverandering (people & change) waarbij de focus ligt op inter-persoonlijke relaties, communicatie en motivatie van medewerkers. Activiteiten zijn:

  • Het ontwikkelen van een integraal strategisch HRD beleid om prestatieverbeteringen bij leidinggevenden en medewerkers te creëren en te effectueren.
  • Het organiseren, opbouwen en leiden van HRD programma’s voor ‘performance development’ en ‘employee engagement’ (vergroten van medewerkers betrokkenheid bij visie en strategie van de organisatie). 
  • Het adviseren, trainen en coachen van management (executives en lijn) en teams (proces en lijn).
  • Het leveren en inzetten van instrumenten/interventies om gewenste veranderingenen te realiseren. 

2. Business Performance Development waarbij de focus ligt op het professionaliseren van de diensverlening en commerciële rol. Activiteiten zijn:

  • Het organiseren en faciliteren van visie en strategieontwikkeling en het doorvertalen naar unieke waardepropositie en een integraal HR beleid.
  • Het analyseren van het commerciële potentieel en vermogen om strategie en doelen te realiseren.
  • Het definiëren van kritische prestatie indicatoren (KPI’s), het doorvertalen naar competentie, houding en gedragsprofielen en het geven van sturing en richting aan de ontwikkeling hiervan.
>