Teamintervisie

Beschrijving van het programma

De teamintervisie van TriCoach is sterk gericht op ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en de attitude van teamleden. Teamleden adviseren elkaar onderling ten aanzien van werkproblemen, team-ontwikkeldoelen en teamcompetenties. Middels een doel- en oplossingsgerichte overlegstructuur met heldere en vaste stappen ontstaat er binnen het team een ervaringsgericht leerproces. Deelnemers leren denken in alternatieve oplossingen en gaan keuzes maken over welke acties ze gaan ondernemen om problemen en uitdagingen binnen het team aan te pakken.

Aanpak

Er wordt o.a. aandacht besteed aan de vaardigheid om situaties uit de praktijk te communiceren en vooral te kunnen luisteren. Deelnemers leren verbanden tg leggen met behulp van de logische niveaus van Bateson/Dilts, die een praktische ondersteuning bieden in de probleemanalyse en het advies naar elkaar. Met de groep wordt gericht gewerkt om tot een oplossing te komen van een probleemstelling of werk- en/of teamgerelateerde vraag. Op basis van een heldere structuur en gebruik van ‘gezond’ verstand in combinatie met praktijkervaring adviseer je elkaar. Een gesprek duurt ongeveer 2 uur en heeft een systematische opbouw.

>