Leiderschap attitude

 

De leiderschapsattitude is de bindende factor in het succesvol inzetten van kennis en vaardigheden op het moment een manager leiding geeft aan verandering. De attitude, oftewel de manier van denken, voelen, waarnemen en handelen, bepaalt in belangrijke mate hoe een manager de wereld om hem heen ervaart en hoe hij deze benadert. Deze attitude speelt een sleutelrol als hij aan het werk is en bepaalt met welke instelling hij tegen nieuwe uitdagingen aankijkt.

De Leiderschapsattitude komt voort vanuit helder gedefinieerde waarden die voor de organisatie centraal staan als het gaat om leiderschap. Vanuit deze waarden gaat u over naar de volgende stap: het tastbaar maken van de leiderschapsattitude. De leiderschapsattitude staat aan de basis van effectief leiderschapsgedrag.

Om te onderzoeken of uw managers beschikken over de potentiële leiderschapsattitude die u wilt zien binnen uw gemeente is het van belang een helder beeld van de toekomst te formuleren. Wat onderscheidt een ‘succesvolle’ manager ten opzichte van een ‘gemiddelde’ manager? Hoe denkt, voelt en handelt de nieuwe manager van de toekomst? Wat doet hij juist wel en wat niet?

Binnen het leiderschap ontwikkelprogramma maken we gebruik van AttitudeMatch, een analysemethode die snel en doeltreffend duidelijk maakt welke potentiële attitude uw managers in huis hebben om te groeien naar de gewenste leiderschapsattitude. Deze methode heeft een voorspellende werking over de geschiktheid van uw manager om in zijn rol effectief en succesvol te groeien naar de gewenste leiderschapsattitude. Daarnaast krijgt u inzicht met welke instelling een manager zijn medewerkers benaderd op het moment dat hij leiding geeft aan verandering.  Met deze belangrijke 1e stap geven we sturing en richting aan de ontwikkeling van houding en gedrag van managers naar de gewenste leiderschapsattitude.

Meer informatie over onze leiderschapsprogramma’s, neemt u contact op met contact@tricoach.nl

>