Leiderschap en Communicatie

De ‘nieuwe’ manager beschikt over de leiderschapskwaliteiten om een transformatieproces bij zijn mensen te ondersteunen. Hij beheerst de ‘kunst’ om gebruik te maken van de kracht en het potentieel van zijn mensen. Hij stelt kaders en stimuleert mensen om situaties te analyseren en zelf oplossingen te bedenken en te ontwikkelen. Hij faciliteert medewerkers bij dit proces en ondersteunt hen waar nodig en maakt heldere keuzes als zaken niet zo blijken te gaan als hij voor ogen heeft. Een van de grootste uitdagingen wordt om die omstandigheden te creëren binnen zijn team of afdeling waarin aanwezig potentieel talent geactiveerd kan worden: het latente talent.

Wij bieden u een serie aan programma’s aan voor uw managementlaag waarbij zij zich bewust worden van hun eigen leiderschapsattitude, keuzes maken in hoe ze zich verder ontwikkelen en een vertaalslag maken in hoe zij de ontwikkeling binnen uw organisatie positief gaan beïnvloeden.

Leiderschap attitude
Ik, de Directeur!

>