Programma’s

Het doel van onze programma’s is om mensen mee te nemen binnen complexe transities. De programma van TriCoach geven medewerkers inzicht in hun onderlinge gedragspatronen en daagt hen uit om op een heel andere manier te gaan werken. Mensen worden in hun kracht gezet, waardoor ze meer verantwoordelijkheid nemen. Onzichtbare processen worden waarneembaar en de impliciete verwachtingen naar elkaar toe worden expliciet gemaakt.

De kracht van het TriCoach programma is de integrale benadering. Niet alleen wordt er onderzocht hoe mensen samenwerken, er wordt bewust aansluiting gezocht bij de actuele ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de organisatie. De TriCoach driehoek: cultuur, structuur en zakelijke waarde, is een model dat ondertussen is geïntegreerd in onze communicatie over organisatieverandering.

>