• Home

Provincie Zeeland – Zeeland Werkt

Korte omschrijving van de klant

Zeeland Werkt is een samenwerkingsverband tussen twaalf Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen, met als doel de talenten van medewerkers te ontwikkelen en zo de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen. Met loopbaanadviezen en het stimuleren van mobiliteit helpt Zeeland Werkt werknemers binnen de aangesloten organisaties een baan te vinden die bij hen past. Voor de deelnemende organisaties geeft Zeeland Werkt inzicht waar de talenten van hun medewerkers het meest tot hun recht komen en zoeken we werknemers die optimaal inzetbaar zijn.

Doel / beschrijving van het project

Nieuwe Zeeland Werkt professionals moeten passen binnen de visie en missie die voor Zeeland Werkt is gedefinieerd, zeker voor een organisatie die binnen een paar jaar in staat moet zijn volledig zelfstandig te opereren. Professionals moeten de juiste ondernemende manier van denken en handelen hebben. Kennis en vaardigheden zijn relatief eenvoudig te beoordelen, maar beschikt de nieuwe professional ook over de juiste attitude? En, heeft hij het juiste talent en de gewenste competenties om tot excellente prestaties te komen? En hoe kan men de professional zo effectief mogelijk ontwikkelen en laten aansluiten bij de visie van ZeelandWerkt? Deze vragen vormen de start van de samenwerking met TriCoach (onder het label Publiek Ondernemen).

Om de visie en missie van ZeelandWerkt gestalte te geven wordt een wervingstraject opgezet om drie mobiliteits- en loopbaanadviseurs te werven, waarvan een gecombineerd met de rol van projectleider. Verder wordt per (potentiële) medewerker een ‘performance developmentplan’ opgezet en voor het team een ontwikkelprogramma.

Aanpak / Inzet

Attitude en Talent Match
Attitude Performance Plan
Teamontwikkeling
Programma accountmanagement voor publieke sector

Doorlooptijd: september 2010 – mei 2011

>