Publiek Ondernemen

Overheids- en maatschappelijke organisaties staan voor de uitdaging om in snel tempo hun dienstverlening en bedrijfsvoering te professionaliseren en daarbij aansluitende vormen van leiderschap te ontwikkelen. Publiek ondernemerschap omvat deze drie elementen.

Uitdaging
Veel publieke organisaties staan voor een grote opgave. De hedendaagse tijd vraagt veel meer dan vroeger. Publiek en media zijn kritisch en verwachten veel. Steeds meer ontstaat daardoor de behoefte aan een marktgerichte organisatie waarbij de wensen van klanten worden vertaald in excellente dienstverlening en in een efficiƫnte bedrijfsvoering ondersteund door inspirerend leiderschap. Wanneer deze zaken goed zijn ingevuld vertaalt zich dat in de creatie van maatschappelijke waarde.

Het ontwikkelen van een naar binnen gekeerde naar een klantgerichte organisatie die ook nog doelmatig en efficiƫnt werkt is geen sinecure. Het vraagt veel van management en medewerkers. In onze visie dient op meerdere sporen tegelijk worden gewerkt. Het gaat daarbij om het werken aan inspirerend leiderschap met bijbehorende houding en gedrag, het ontwikkelen en invoeren van een passend dienstverleningsconcept en het aanpassen van de besturing en bedrijfsvoering. Wij kunnen u daarbij de weg wijzen. Door onze kennis en ervaring met u te delen.

Voor meer informatie www.publiekondernemen.nl

>