​​​Duurzaam Resultaat met Partners

​Strategisch Relatie management voor de overheid


De ontwikkelingen in de buitenwereld gaan snel. Een wereld die gekenmerkt wordt door toenemende complexe maatschappelijke vraagstukken. De overheid moet daarop goed voorbereid zijn met een open, ondernemende en duurzame houding gericht op samenwerken en ondersteund met moderne kennis en hulpmiddelen.

​​​het is van belang te bouwen aan een slagvaardige flexibele organisatie gericht op samenwerken

​De rol van de overheid, en met name die van de gemeente, verandert snel. Inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners weten steeds meer hun eigen weg te vinden. De verwachting is ook dat mensen en organisaties steeds meer zelf gaan beslissen en doen en zich sneller organiseren in allerlei netwerkverbanden. Dit vraagt om een andere rol van de gemeente. Zo zul je naast autoriteit ook als verbindende schakel in de samenleving en netwerken fungeren waarbij een meer intensieve dialoog met ​de buitenwereld ​noodzakelijk is.

​Strategisch Relatie Management als Kerncompetentie

​Veel beleidsadviseurs ervaren dat ze dagdagelijks nog te veel bezig zijn met inhoudelijke operationele taken, zoals het beantwoorden van vragen, notities schrijven, overleg voeren etc. en zijn daardoor onvoldoende in staat  om vanuit strategisch perspectief samenwerkingsrelaties en netwerken in de samenleving te ontwikkelen en te managen. Hierdoor bestaat het risico dat gemeenten teveel de regie uit handen geven en niet in staat zijn adequaat te reageren op veranderingen en behoeften vanuit de samenleving. Samenwerkingspartners raken gefrustreerd of maken juist gebruik van het vacuüm wat is ontstaan om op deze wijze hun eigen belangen na te streven.

​De competentie verschuift ‘van het zelf willen doen’ naar ‘het aansturen en faciliteren van derden’!

Om een beleidsvisie op een slimme en goed georganiseerde manier handen en voeten te geven en scherp te kunnen sturen op het gewenste resultaat is een professionele vorm van relatiemanagement en samenwerken noodzakelijk. Je wordt hiermee slagvaardiger en krijgt een meer efficiënte uitvoering van strategie en beleid. Je weet wat er speelt in ‘de omgeving’ en je maakt gebruik van de kracht van andere partijen waarbij je gezamenlijk waarde levert aan de samenleving.

lightbulb-o

​Transformatie in mensen

​Het van groot belang om voeding te geven aan de broodnodige transformatie in mensen. Het kunnen denken in integrale oplossingen en kunnen acteren in complexe en strategische belangenvelden zijn in deze (nieuwe) context doorslaggevende factoren.

Het Strategisch Relatie Management Programma van TriCoach heeft onze ​professionals daadwerkelijk geholpen om beter te kunnen samenwerken met in- en externe partners. Ze zijn beter instaat om op een constructieve wijze gezamenlijke doelen te realiseren en de relatie te ontwikkelen naar een nieuwe vorm van partnerschap. De gemeente staat sterker in haar positie omdat intern sneller wordt afgestemd hoe belangrijke bestuurlijke thema’s integraal kunnen worden aangepakt met de belangrijkste partners. De samenwerkingspartners, welke eveneens in het programma worden betrokken ervaren het programma als zeer positief. De deelnemers zijn nog dagelijks in de praktijk bezig met de datgene wat men geleerd heeft tijdens de verschillende sessies. 

 

​Astrid Marchand - Teamleider Netwerkorganisatie Sociaal Domein Brabantse Wal ​(Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen)

​Met TriCoach ontwikkelt u Succesvolle Relaties

​Tijdens onze programma's ontwikkelen professionals de vaardigheid om, vanuit het eigen vakgebied, uitstekende relaties op te bouwen met elkaar en met samenwerking-partners. Men leert de 4 stappen van professioneel relatiemanagement die nodig zijn om een ​sterke proactieve relatie op te bouwen. Daarnaast ontwikkelt men de vaardigheid om op een slimme en duurzame manier meer invloed uit te oefenen in adviesgesprekken.

​Met onze holistische ​4 stappen aanpak...

 • check
  Bouwt u aan een slagvaardige netwerkorganisatie gericht op samenwerking en het  betrekken van de samenleving en ketenpartners bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen
 • check
   Maakt u gebruik van de kracht van andere partijen waarbij u gezamenlijk waarde levert aan de samenleving
 • check
  ​Verschuift de competentie ‘van het zelf willen doen’ naar ‘het aansturen van derden’(aansturen = faciliteren, regievoeren, aanjagen, etc.)​

​Meer weten over onze Bewezen Strategisch Relatie Management ​Aanpak?

​Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van relatie management?

​TriCoach uw Partner voor Samenwerkingsvraagstukken

TriCoach ondersteunt al ruim 15 jaar overheden met programma's gericht op het organiseren, structureren en ontwikkelen van strategisch relatiemanagement, van visie tot operatie.​ Wij ondersteunen bij:

 • ​De juiste begeleiding bij de transitie naar een moderne netwerkorganisatie
 • De ontwikkeling van een relatiemanagementstrategie
 • ​Het implementeren van een heldere relatiemanagement aanpak met heldere interne verantwoordelijkheden
 • check
  Het ontwikkelen van strategisch relatiemanagement competenties

​Komt u graag direct in contact met een van onze specialisten? ​Bel dan naar 0655 888 732.

Copyright 2018, TriCoach   -   Disclaimer

>