Sales Attitude Visie

In veel markten en branches ontstaat een vraag naar ‘totaal oplossingen’. De klant wil één aanspreekpunt, voorspelbaarheid in kosten en een oplossing van zijn probleem. Misschien verkoopt u al services en aanvullende diensten, maar is dat voldoende? Zelfs service, bijvoorbeeld in de vorm van onderhoudscontracten, is al ‘commodity’ geworden waarmee u uzelf niet onderscheidt van uw concurrenten.

Om echt toegevoegde waarde te creëren zult u veel meer vanuit de klantproblematiek moeten gaan denken en handelen. In plaats van het leveren van producten en diensten wordt u een leverancier van oplossingen. Oplossingsleverancier verondersteld, naast relaties, goede inhoudelijke kennis van klantstrategieën, processen en systemen te hebben. Daarnaast heeft u een goede business development functie nodig die niet uitgaat van het product maar van het klantprobleem.

Overigens zal uw klant sowieso moeite hebben met het zien van productleveranciers als oplossingsleveranciers. De beeldvorming en houding van uw klanten ten opzichte van uw business is dus cruciaal in het succes van uw businessmodel.

Zakelijke dienstverlening en partnership

Met het Sales Attitude Programma ondersteunt en begeleidt u de noodzakelijke professionaliseringsslag binnen uw organisatie. Met ons programma bent u in staat een omslag in de attitude en de manier van denken te realiseren bij uw professionals die nodig is om sterke relaties op te bouwen. Wij verbeteren de klantinteractie op zowel relatie- als transactie niveau.

>