​​​​​Excellent samenwerken
in een ​team is geen leuke bijkomstigheid...

...maar een noodzakelijke voorwaarde voor succes!


Voor ​Teams die Excellente ​Prestaties willen Leveren ​​in een ​Dynamische en Uitdagende Omgeving

​​Ontdek hoe het management van een zorgaanbieder (+2000 medewerkers) haar ambities ​waarmaakt door ​Samenwerkingsfit te zijn !

Hoe zorg je er ​voor dat je als ​team effectief samenwerkt en één gezamenlijk doel voor ogen blijft houden?

In de ‘waan van de dag’ laten wij ons maar al te vaak afleiden van onze opgave. We houden teveel ballen in de lucht en vervallen in oude, vaak beperkende, routinematige gedragingen. Als we niet uitkijken focussen we teveel op operationele inhoudelijke zaken waardoor we niet toekomen aan relevante zaken in het kader van onze ambities. Het kost niet alleen energie, we vergeten ook nog eens gebruik te maken van het ‘latente’ talent in onszelf en ons team!  

Het ​​Team Performance Programma van TriCoach heeft ​alle verwachtingen overtroffen en een geweldige dynamiek en ontwikkeling in het managementteam teweeggebracht. Door concreet inzicht te krijgen in houding en gedrag van de teamleden en hoe deze doorwerken in de performance van het team ben je daadwerkelijk in staat stappen te zetten. Het heeft geleid tot meer stabiliteit en eenheid in het managementteam waarbij men meer doelgericht bezig is met het realiseren van haar ambities en opgave.

 

​Chris-Jan Danen - CEO Thuiszorg West-Brabant


Elke organisatie heeft ambities en gaat vroeg of laat door een veranderingsproces om deze te realiseren. Het zet de verhouding tussen organisatie, medewerkers en klanten op scherp. Oude (denk)structuren worden losgelaten en nieuwe manieren van werken en denken worden eigen gemaakt. 


Managementteams en teams van professionals spelen ​in organisatieontwikkeling een cruciale rol waarbij de mate van effectieve samenwerking bepalend is voor het succes hiervan. Het vraagt van teams om buiten de gebaande paden te denken en om open te staan voor nieuwe mogelijkheden en alternatieve werkwijzen. Het kritisch beschouwen van de eigen ​​houding en capaciteiten is hierbij een van de grootste uitdagingen. ​

De mate van effectieve samenwerking bepaalt de mate waarin
een ​team in staat is complexe ​vraagstukken op te lossen.

Copyright 2019, TriCoach   -   Disclaimer

>