Samenwerking zonder conflict

Beschrijving

Elk team of elke afdeling heeft zijn eigen mensen, eigen unieke karakteristieken en bijzondere eigenschappen. Soms gaat het goed, soms niet! Af en toe is er behoefte aan een externe begeleider die de zaken op een positieve manier op scherp zet. Is het nodig dat er gelucht of ontladen wordt om vervolgens de grond weer bouwrijp te maken voor een sterk team.

TriCoach heeft (veel) ervaring met teams waarbij de teamleden voor de uitdaging staan om op een andere manier met elkaar om te gaan. Wij schuwen de confrontatie niet en dekken niet af met ‘de mantel der liefde’. Wij stimuleren een open en transparante communicatie tussen de teamleden en zijn in staat om constructief te bouwen aan verbetering. 

Aanpak

Afhankelijk van de huidige situatie binnen het team doen wij u een ‘voorstel van aanpak’. Ons voorstel bestaat o.a. uit een serie van gesprekken met enkele of alle teamleden, gesprek met het management en een gesprek met personeel en organisatie. Het team zal minimaal 1 volledige dag in een teamontwikkelingssessie bij elkaar zijn.

>