​​​Duurzaam Resultaat ​in samenwerking

​Strategisch Relatie management voor ​​slagvaardige organisaties


De ontwikkelingen in de buitenwereld gaan snel. Een wereld die gekenmerkt wordt door toenemende complexe ​samenwerkingsvraagstukken. Als moderne organisatie moet u daarop goed voorbereid zijn met een open, ondernemende en duurzame houding gericht op samenwerken en ondersteund met moderne kennis en hulpmiddelen.

​​​het is van belang te bouwen aan een slagvaardige flexibele organisatie gericht op samenwerken

​​Coachen van mensen

​Binnen complexe samenwerkingsvraagstukken is het van groot belang om voeding te geven aan ​het ontwikkelen van een mindset waarbij professionals denken ​vanuit integrale oplossingen en kunnen acteren in complexe ​belangenvelden.  

Om ​organisatieambities op een slimme en goed georganiseerde manier handen en voeten te geven en scherp te ​ kunnen sturen ​​op het gewenste resultaat is ​professioneel ​kunnen samenwerken absoluut noodzakelijk. Hiermee wordt uw organisatie slagvaardiger en ​efficiënter in de uitvoering van ​haar primaire taken.

Strategisch Relatie Management als Kerncompetentie

Strategisch relatiemanagement is een ​organisatiecompetenties waarmee u de effectiviteit van uw in- en externe samenwerkingsverbanden continu verbetert zodat deze een optimale bijdrage blijven leveren aan de doelstellingen van uw organisatie.


​TriCoach assisteert bij het implementeren van een ​werkwijze waarmee u uw samenwerkings-relaties op een slimme en goed georganiseerde manier inricht, beheert en faciliteert. U bent hiermee beter in staat om verschillende belangen bij elkaar te brengen en de voortgang in de realisatie van uw doelstellingen te monitoren. Daarnaast stimuleren wij een gezonde resultaatgerichte cultuur waarbij u ​op constructieve wijze partners weet te motiveren een effectieve bijdrage te leveren aan het gewenste resultaat.

​De competentie verschuift ‘van het zelf willen doen’ naar ‘het aansturen en faciliteren van derden’!

Het S​amenwerkingsfit Programma van TriCoach heeft onze ​professionals daadwerkelijk geholpen om beter te kunnen samenwerken met in- en externe partners. Ze zijn beter instaat om op een constructieve wijze gezamenlijke doelen te realiseren en de relatie te ontwikkelen naar een nieuwe vorm van partnerschap. De gemeente staat sterker in haar positie omdat intern sneller wordt afgestemd hoe belangrijke bestuurlijke thema’s integraal kunnen worden aangepakt met de belangrijkste partners. De samenwerkingspartners, welke eveneens in het programma worden betrokken ervaren het programma als zeer positief. De deelnemers zijn nog dagelijks in de praktijk bezig met de datgene wat men geleerd heeft tijdens de verschillende sessies. 

 

​Astrid Marchand - Teamleider Netwerkorganisatie Sociaal Domein Brabantse Wal ​(Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen)

​Met TriCoach ontwikkelt u Succesvolle ​Samenwerkingsverbanden

​Tijdens onze Samenwerkingsfit programma's ontwikkelen professionals de vaardigheid om, vanuit het eigen vakgebied, uitstekende relaties op te bouwen met elkaar en met samenwerkingspartners. Men leert de 4 stappen van professioneel relatiemanagement die nodig zijn om een ​sterke proactieve relatie op te bouwen. Daarnaast ontwikkelt men de vaardigheid om op een slimme en duurzame manier meer invloed uit te oefenen in adviesgesprekken.

​Met onze holistische ​4 stappen aanpak...

  • Bouwt u aan een slagvaardige ​samenwerkingsorganisatie gericht op ​het gezamenlijk behalen van resultaat en het  betrekken van ketenpartners bij de oplossing van ​complexe  vraagstukken en uitdagingen 
  •  Maakt u gebruik van de kracht van andere partijen waarbij u gezamenlijk waarde levert aan de ​samenleving, eindgebruikers en klanten
  • ​Verschuift de competentie ‘van het zelf willen doen’ naar ‘het aansturen van derden’(aansturen = faciliteren, regievoeren, aanjagen, etc.)​

​Meer weten over onze Bewezen Strategisch Relatie Management ​Aanpak?

Copyright 2020, TriCoach   -   Disclaimer

>