Sales Attitude Aanpak

Wat is het verschil tussen een professional die excellent presteert en een professional die gemiddeld presteert?

Op het eerste gezicht lijken ze beiden over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken. En toch is er een verschil meetbaar in de prestaties en de resultaten.

Ontdek het met de Attitude Match!

Attitude Match is een‘Attitude and Behavior Profiling’ methode die organisaties helpt haar effectiviteit en klantgerichtheid verder te ontwikkelen en te verbeteren door sturing en richting te geven aan de ontwikkeling van houding en gedrag van professionals.

Attitude Match benoemt de risico’s en kansen die er zijn om een persoon in te zetten op een kritische positie binnen uw organisatie. Het meet de effectiviteit van de huidige manier van denken en handelen in die situaties waar het succes voor uw organisatie wordt behaald. Zo heeft het een voorspellende werking of iemand de juiste mentale instelling en het juiste talent heeft om tot excellente prestaties te komen. Uw onderbuik gevoel wordt tastbaar zodat u met vertrouwen een besluit kunt nemen.

Met Attitude Match krijgt u snel een scherp beeld van uw professionals zodat u doelgericht kunt sturen naar betere prestaties. U krijgt een handleiding in handen waarmee u direct  richting  geeft aan de manier van denken en handelen van uw mensen.

>