• Home

Versterken van Outsourcing Relaties

Mede onder invloed van de economische crisis besteden bedrijven steeds meer functies uit welke niet tot haar kern competenties behoren. Vaak denkt men (terecht) dat outsourcing in een hoge mate van ont-zorging resulteert en men er niet meer naar om hoeft te kijken. Dit is tot op zekere hoogte waar, maar, zoals zo vaak in het leven, niets komt voor niets. Voor de zorg van het zelf exploiteren van de functie die wordt ge-outsourced komt een andere zorg in de plaats namelijk het managen van de samenwerking met de outsourcing partner. Dit is een nieuwe competentie die het bedrijf moet ontwikkelen.

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat 30% tot 40% van de outsourcing projecten mislukken omdat de samenwerking tussen de partijen te wensen over laat.

Outsourcing en met name IT-outsourcing is zeer complex. De belangen zijn groot en de relatie staat  continue bloot aan zware druk om hetzelfde met (nog) minder middelen te realiseren.  Tegelijker tijd moeten er gedurende de looptijd van het contract zeer belangrijke  beslissingen worden genomen welke personele, arbeidsvoorwaardelijke , technische en uiteindelijk ook financiële consequenties hebben. Teneinde dit tot een succes te maken is een goede relatie tussen de partijen een absolute voorwaarde.

TriCoach werkt in dit werkveld samen met NewCoop, een specialist op het gebied van outsourcingsvraagstukken. Het helpen inrichten, verbeteren en beheerst beëindigen van samenwerking in IT outsourcing projecten is onze gezamenlijke missie. Het geloof dat elk bedrijf en elke groep mensen in staat is succesvol met elkaar samen te werken onder de juiste condities ligt aan de basis van het NewCoop Programma. De voorwaarden voor succes hierin zijn: duidelijke gezamenlijke doelstellingen in termen van de gewenste business experience , een goede structuur bestaande uit organisatie, processen en systemen en een productieve samenwerkingscultuur. NewCoop onderscheid zich daarom in de markt door een holistische aanpak vanuit de perspectieven van de Business experience , Cultuur en Structuur.

Onze klanten zijn zowel de bedrijven die functies outsourcen evenals de leveranciers van outsourcing diensten. In een typische engagement nemen beide partijen een gelijk deel van kosten van een transformatie project voor hun rekening. Wij zien het als onze missie een zo groot mogelijke impact en blijvende verandering bij klanten teweeg te brengen.

>