Privacy

Privacystatement TriCoach

TriCoach vindt uw privacy belangrijk en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Daarom hebben wij dit beleid ontwikkeld zodat u kunt volgen hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, er over communiceren en er van gebruik maken. TriCoach zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied.

Gebruik van cookies en andere technieken

Wanneer u toegang krijgt tot de website https://www.tricoach.nl of https://www.3connect.nl, verzamelen wij bepaalde informatie over uw bezoek.

Net als andere commerciële websites, maakt onze website gebruik van een standaardtechnologie genaamd ‘cookies’ om informatie over hoe onze site wordt gebruikt te verzamelen. Informatie verzameld via cookies kunnen de datum en het tijdstip van de bezoeken, de bekeken pagina’s, de tijd doorgebracht op onze website en de websites bezocht net voor en net na onze eigen website, als ook uw IP-adres bevatten. Wij gebruiken deze informatie om onze website(s) goed te laten functioneren en om deze te kunnen optimaliseren.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Uw IP adres is een nummer dat wordt gebruikt door computers op het internet en netwerken om uw computer te identificeren. IP-adressen worden automatisch verzameld door onze webserver als onderdeel van de demografische- en profielgegevens (ook wel bekend als “verkeersgegevens”), zodat gegevens (zoals de webpagina’s die u aanvraagt) naar jou kunnen worden verzonden.

Als u ervoor kiest om te corresponderen met ons via e-mail, kunnen wij de inhoud van uw e-mailberichten bewaren samen met uw e-mailadres en onze antwoorden. Wij bieden dezelfde bescherming voor deze elektronische communicatie als voor alle overige informatie die we op andere wijze van u ontvangen. Dit geldt eveneens wanneer u zich registreert voor onze website, u aanmeldt via een van onze formulieren of een aankoop doet op deze site.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TriCoach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Antwoorden op vragen van de producten die u via onze organisatie gebruikt

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Commerciële aanbiedingen : 1 jaar, maar direct verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.
 • Offertes/contracten : 7 jaar na beëindiging samenwerking
 • Informatie, data en resultaten voortkomend uit de producten die u via onze organisatie gebruikt, zoals bijvoorbeeld MindSonar, AttitudeMatch, PerceptieScan: 8 jaar
 • Boekhouding : 10 jaar
 • Belastingdienst : 10 jaar

 

Hoe gebruiken we de informatie die u ons verstrekt

Wij verwerken uw informatie voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief, indien u zich hier voor opgegeven heeft.
 • Ten behoeve van het beheer van onze activiteiten, het bieden van klantenservice en het beschikbaar stellen van andere artikelen en diensten aan onze klanten en potentiële klanten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Zodat we u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.
 • Om onze website(s) en producten goed af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om rapporten te produceren over competenties, attitudes en denkstijlen.
 • Om team-, organisatie-, en competentie-analyses uit te voeren voor de organisatie waar u werkzaam bent.
 • Om groeps- en teamrapportages beschikbaar te stellen voor u en uw organisatie.

Wij zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over jou verzamelen wanneer je onze site bezoekt, tenzij je ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken. Noch zal deze informatie worden verkocht aan derden en verstrekt deze informatie uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of uw organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij kunnen informatie openbaar maken wanneer dit wettelijk verplicht is om dat te doen, met andere woorden, wanneer wij, in goed vertrouwen, geloven dat de wet dit vereist of voor de bescherming van onze wettelijke rechten.

Inzien, aanpassen of verwijderen van informatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verder heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Indien u inzicht wilt krijgen in uw persoonsgegevens die wij voor u verwerken kunt u een verzoek indienen zodat wij deze gegevens aan ter beschikking kunnen stellen. U dient hiervoor een verzoek in te dienen door te mailen naar contact@tricoach.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij uw informatie beschermen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Email wordt door ons niet erkend als een veilig communicatiemiddel. Om deze reden vragen wij jou geen persoonlijke informatie via email te vestrekken. Je mag dit echter  wel voor eigen risico doen.

Veranderingen van beleid

Wij behouden het recht voor ons privacy beleid op elke willekeurig moment aan te passen met of zonder aankondiging. Je kunt er echter van op aan dat wanneer het privacybeleid in de toekomst verandert, wij de door u verstrekte persoonlijke informatie zullen behandelen in de geest van het huidige privacybeleid.

TriCoach – Postbus 2226 – 4460 ME Goes

>