Maakt Organisaties, Teams en Professionals Samenwerkingsfit!

Herkent u ...

  • Dat de mensfactor in organisatieontwikkeling vaak de grootste rem is op het soepel laten verlopen van het veranderingsproces? 
  • Dat ​diegenen waarmee u samenwerkt regelmatig een eigen koers lijken te varen die niet ​overeenkomt met de oorspronkelijke ​afspraken?? Element
  • ​Dat mensen zich teveel bezighouden met zaken die niet direct te maken hebben ​met een effectieve uitvoering van hun job?
  • Dat er energie verloren gaat aan van alles en nog wat?

​Wilt u ...

  • Een organisatie met een sterk samenwerkingsklimaat en die in staat is ambities waar te maken!
  • ​Professionals die zich ​uitstekend weten te gedragen in een dynamische en veranderende omgeving?  
  • Mensen die elkaar feilloos weten te vinden en optimaal samenwerken?
  • Meer in uw kracht staan en uw werk met minder moeite doen!

​Een Slagvaardige Organisatie die Ambities Waarmaakt en Slim Samenwerkt

Daarom...​

Als Veranderkundig Advies & Coachbureau gespecialiseerd in de Menskant van ​Verandering staan wij voor u klaar om u te ondersteunen in het waarmaken van uw ambities. 


Om met uw organisatie écht een stap voorwaarts te maken en ervoor te zorgen dat uw visie en initiatieven beklijven zijn een helder inzicht en een groter bewustzijn nodig. Wij geloven dan ook dat de ontwikkeling van uw organisatie begint bij ontwikkeling van uw mensen. Dit betekent dat u naast het veranderen van de externe factoren ook de ruimte geeft aan een programma Transformatie in Mensen.


Bureau TriCoach ondersteunt uw initiatieven die vragen om het doorbreken van bestaande kaders en het creëren van een nieuw inzicht. Wij sponsoren uw verandertrajecten door actief met medewerkers aan de slag te gaan.Door op een open en heldere manier denkkaders uit te dagen weten de coaches van TriCoach mensen te motiveren en te stimuleren mee te bewegen in de ontwikkeling van uw organisatie. 


​​​Frank Reijns - Coach | Veranderkundig Adviseur


>