Attitude Match aanpak

Met behulp van attitudematch worden uw medewerkers getoetst op een vastgestelde attitudeprofiel. Op basis van de uitkomsten van de meting en het op uw wensen afgestemde attitude en talentprofiel zullen de medewerkers worden gescreend en geanalyseerd. U krijgt inzicht in wat hun unieke manier van denken en handelen is op die momenten dat zij excellente prestaties moeten leveren. Deze analyse vormt de basis voor een advies waarin staat aangegeven in welke mate de professional ‘matcht’ met uw visie en wat u kunt doen om deze persoon zo veel mogelijk tot zijn recht te laten komen.

procedure attitude match

We maken gebruik van ‘MPA MindSonar®’, een wetenschappelijk onderbouwd psychologisch testprogramma. Hiermee wordt gezocht naar de meest dominante patronen van denken en handelen van professionals op het moment zij excellente prestaties moeten leveren. Deze worden vervolgens weergegeven in 13 hanteerbare attitudefacetten (metaprogamma’s).

De data verkregen uit de meting wordt geïnterpreteerd en vertaald naar attitude & talentprofielen, dit gebeurd via wetenschappelijk onderbouwde methoden als wel door psychologen.

De uitkomsten van de metingen worden middels het attitudematch programma ‘gematcht’ met uw wensprofiel. We vertalen de uitkomsten vervolgens naar uw specifieke situatie zodat helder is waar naar toe en hoe de professional zich kan ontwikkelen.

>