• Home

Financieel management voor niet-financiële managers

Financieel management voor niet-financiële managers

In slechts drie dagen krijgt u alle kennis over financieel management die u nodig heeft om grip te krijgen op financiën, de juiste beslissingen te nemen en bij te sturen. Deze training is een mix van theorie en praktijk. Er is veel ruimte voor terugkoppeling naar de eigen praktijk.

Algemeen

Managers en bestuurders zonder een financiële achtergrond lopen er tegen aan voor belangrijke beslissingen een stevige dosis financiële kennis nodig is.  Die kennis van financieel management kan in een compact programma van drie afzonderlijke dagen worden verworven. Het gaat daarbij om begrijpen en beoordelen op hoofdlijnen zonder al te verzanden in details. Om praktijkkennis te toetsen, onderbouwen en waar nodig aanvullen. En om door discussie en uitwisseling de vertaling naar de eigen praktijk te maken.

Doelgroep
De training financieel management voor niet-financiële managers is bedoeld voor managers, adviseurs, afdelingshoofden, directieleden,  leden van raden van toezicht, bestuurders, beleidsmedewerkers, projectmanagers,  teamleiders ondernemers die een stevige basis kennis van financieel management willen verwerven.

Onderwerpen en programma

Dag 1: ontvangst 09.00 uur en einde 17.00 uur

Kennismaking deelnemers en inventarisatie leerbehoeften

Inleiding financieel management:

 • algemeen financieel model
 • balans, winst en verliesrekening, kasstroomoverzichten
 • sturen op kasstromen
 • belangrijke basisbegrippen en principes

Investeringsbeoordeling:

 • kasstromen
 • vermogenskosten
 • methoden en technieken: Net Discounted Cashflow, InternalRate of Return, terugverdientijd

Dag 2: ontvangst 09.00 uur en einde 17.00 uur

Management Accounting

 • kostencalculatie: toerekenen van kosten, methoden, activitybasedcosting
 • bijdrage- analyse
 • budgettering

Bedrijfsfinanciering

 1. werkkapitaalbeheer
 2. bedrijfsfinanciering inclusief leasing
 3. valuta risico’s

Dag 3: ontvangst 09.00 uur en einde 17.00 uur

Externe financiële verslaggeving en financiële analyse

 • belangrijke basisbegrippen en principes
 • waarderingsgrondslagen
 • consolidatie
 • ratio- analyse
 • Dupont- schema
 • achter de cijfers kijken
 • externe financiële verslaggeving
 • financiële analyse

Ruimte voor inbreng vraagstukken van deelnemers

Praktisch
Het programma kenmerkt zich door een stevige theoretische onderbouwing die steeds wordt vertaald naar de praktijk van de deelnemers. Er is veel aandacht voor individuele vragen en kunt u een en ander meteen in de praktijk brengen.

Resultaat
Na de workshop bent u in staat om zelf aan de slag te gaan met een strategiekaart, een balanced scorecard te ontwikkelen en bijbehorende prestatie-indicatoren te ontwerpen.

Informatie Tijd:
Drie afzonderlijke dagen met steeds een week er tussen (ca. 21 uur)
Deelnemers: minimaal 6, maximaal 20 deelnemers
Deze training kan ook worden aangepast ten behoeve van uw organisatie (maatwerk) en/of kan ook in-company gegeven worden, informeer maar de mogelijkheden

Investering
U investeert in deze training drie dagen en € 1795,- (excl. BTW) per persoon.

>