Gemeente Terneuzen

De doelstelling en beschrijving van het project

Het stimuleren van een publiek ondernemende houding resulterend in klant- en vraaggericht gedrag. Het begeleiden naar een meerjaren visie over dienstverlening en bedrijfsvoering gekoppeld aan performance en human development.

Ingezette programma’s

  • Publiek Ondernemen visie en strategie ontwikkeling
  • AttitudeMatch in selectie nieuwe teamleider en onderzoeken bestaande medewerkers
  • Intervisieprogamma’s
  • Training coachend leidinggeven
  • Teamontwikkeling publiekszaken

Aanpak

www.youtube.com/publiekondernemen

>