TriCoach

Elke organisatie gaat vroeg of laat door een veranderingsproces. Het zet de verhouding tussen organisatie, klant en medewerker op scherp. Oude (denk)structuren worden losgelaten en nieuwe manieren van werken en denken worden eigen gemaakt.

Elke ontwikkeling vraagt om creativiteit, om buiten de gebaande paden te denken en om open te staan voor nieuwe mogelijkheden en alternatieven. Het kritisch beschouwen van de eigen capaciteiten en denkbeelden binnen organisatieverandering is een van de grootste uitdagingen. Eveneens is dit veelal een rem op het soepel laten verlopen van het veranderingsproces en het verbeteren van de eigen resultaten.

Om met uw organisatie echt een stap voorwaarts te maken en ervoor te zorgen dat uw visie en initiatieven beklijven zijn een helderder inzicht en een groter bewustzijn nodig. Wij geloven dan ook dat ontwikkeling van uw organisatie begint bij ontwikkeling van uw mensen. Dit betekent dat u naast het veranderen van de externe factoren ook de ruimte geeft aan een innerlijk transformatieproces. TriCoach ondersteunt uw initiatieven die vragen om het doorbreken van bestaande kaders en het creëren van een nieuw inzicht.

TriCoach sponsort al meer dan 10 jaar organisatieveranderingen door actief met werkenden aan de slag te gaan. Door op een open en heldere manier denkkaders uit te dagen weten de coaches van TriCoach mensen te motiveren en te stimuleren mee te bewegen in ‘the wind of change’

>